برای ثبت نام از مرورگر فایر فاکس یا کروم استفاده کنید


متقاضیان می توانند از ساعت 00 بامداد پنج شنبه مورخ 16/7/94 تا قبل از شروع آزمون با استفاده از کد ملی و شماره شناسنامه خود وارد سامانه شده و کارت ورود به جلسه را دریافت کنند